بیمه ایتام

بیمه کلمه‌ای است فارسی از ریشه بیم و به معنی ترس و گریز، کار ما گرفتن این ترس و اهدا آرامش خاطر به ایتام و کودکان بی سرپرست است.
ایتام کودک و نوجوان که از بضاعت مالی خوبی برخوردار نیستند را تحت پوشش بیمه ایتام(آتیه و آتیه‌سازان) قرار می‌دهیم تا آینده این آینده‌سازان ایران اسلامی را تامین و تضمین نماییم.
در همین راستا با همراهی خیرین گرامی و تلاش‌های پیگیرانه خود، کمر همت بسته‌ایم تا هیچ کودک یتیمی تنها و بی پناه نباشد و احساس امنیت خود را از دست ندهد.
به مدد الهی از سال 1399 که موسسه مهر امام رضا (ع) تاسیس شد ایتام بسیاری تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و این‌ها میسر نبود جز همراهی و همدلی شما خیرین عزیز و گرامی، هدف ما افزایش هرچه بیشتر ایتام تحت پوشش بوده و امید است که این مسیر طولانی را با کمک‌های خداپسندانه‌ی هرچه بیشتر شما خیرین ارجمند با قدرت و شتاب بیشتری طی شود.

گزارش مراسم هفتگی طرح درگذشتگان

فهرست