موسسه خیریه امام

فرشاد یاسمیان

شب یلدا و ارسال 650 بسته مواد غذایی

ارسال 650 بسته مواد غذایی شب یلدایی به مددجویان در سراسر کشور به نام خداوند. مفتخر هستیم که با فرا رسیدن شب یلدا موفق به ارسال 650 بسته مواد غذایی…
فهرست