روز پرستار و تجلیل از کادر درمان بیمارستان فرهیختگان

تجلیل از کادر درمانی بیمارستان فرهیختگان

تجلیل و قدردانی از کادر درمانی بیمارستان فرهیختگان در 21 آذر ماه 1400 به نام خداوند بخشنده و مهربان. به مناسبت روز پرستار ، موسسه خیریه مهر امام رضا علیه…
فهرست